top of page
cogs-and-gear-wheel-mechanisms-hitech-digital-technology-and-vector-id1203522802.jpg

IM-Teknik AB

IM-Teknik är ett konsultföretag som sedan 1997
levererar del- och helhetslösningar till industrin.
Vi arbetar huvudsakligen med att konstruera och
utveckla maskinutrustningar samt med automation
av produktion och process.

Styrkan hos IM-Teknik ligger i att vi har kunnandet
och utrustningen för att ta en idé hela vägen till att
bli en färdig produkt.bottom of page